Mikrofon na statywie

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną zostaje zmienione miejsce przesłuchań z sali OSP Dobre na Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę. Poniżej nowe zasady przebiegu Gminnego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych:

  • Kolejność przesłuchań według harmonogramu (harmonogram w załączniku).
  • Uczestnicy niepełnoletni przychodzą z opiekunem (maksymalnie dwie osoby)
  • Uczestnicy przychodzą nie wcześniej jak 10 min przed planowanym występem
  • Uczestnicy po przybyciu przebierają się w szatni i oczekują w holu przed biblioteką na swój występ
  • Na sali podczas przesłuchania może przebywać wyłącznie: uczestnik z opiekunem, organizatorzy, jury
  • Po zakończeniu występu uczestnik opuszcza miejsce przesłuchania.
  • Wyniki konkursu będą ogłoszone po wysłuchaniu wszystkich uczestników i podane na stronie GOK i UG
  • Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu odbioru nagród
  • Występy laureatów będą opublikowane na YouTube Gminy Dobre.
  • Jeżeli któryś z uczestników z ważnych przyczyn nie może przybyć o wyznaczonej godzinie prosimy o kontakt z organizatorem tel. 513 037 562

Zwracamy się z prośbą o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem COVID- 19 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dobrem

Załączniki:

Załącznik do regulaminu Przeglądu Kolęd

Harmonogram występów

Accessibility