INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Marta Łysuniek
[email protected]

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

klauzula informacyjna – przepis prawa jednostka kultury
Klauzula informacyjna – biblioteka

Obowiązek informacyjny

Accessibility