Historia Biblioteki w Dobrem

Biblioteka w Dobrem powstała w 1960 r. i funkcjonowała jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. W ówczesnym Urzędzie Gminy wygospodarowano niewielką salkę, gdzie umieszczono skromny księgozbiór. Czynna była w godzinach popołudniowych i jako jedyna publiczna placówka biblioteczna na terenie gminy stała się nie tylko miejscem wypożyczeń książek, ale również miejscem spotkań ludzi aktywnych, chcących rozwijać życie kulturalne gminy.

W roku 1970 zbiory biblioteczne zostały przeniesione do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem, co znacznie poprawiło sytuację lokalową biblioteki.

Funkcjonowały również dwie placówki filialne. Do 1997 r. czytelnicy mogli wypożyczać książki w filii Biblioteki Publicznej w Dobrem, która mieściła się w Sołkach, a do 1999 roku w filii bibliotecznej w Rudzienku. Obie te placówki uległy likwidacji, a zbiory przekazane do biblioteki macierzystej.

W 1999 r. biblioteka została przeniesiona do budynku, w którym poprzednio mieścił się Urząd Gminy.

<strong>Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki</strong>

Głównym celem pracy kulturalno-oświatowej w bibliotece jest rozbudzenie zainteresowania książką w środowisku lokalnym. Biblioteka w swoim kalendarzu imprez ma stałe wydarzenia kulturalne, zachęcające do aktywnego uczestniczenia lokalną społeczność.

Są to :

 • konkursy recytatorskie: ”Warszawska Syrenka”, ‘’Kornela Makuszyńskiego” i  ”Michaliny Chełmońskiej-Szczepańskiej”;
 • spotkania autorskie, które skupiają znane osoby świata literackiego:
  • Wanda Chotomska
  • Dorota Gellner
  • Stanisława Gujska
  • Grzegorz Kasdepke
  • Andrzej Grabowski
  • Joanna Olech
  • Marta Fox
  • Małgorzata Gutowska-Adamczyk
  • Anna Onichimowska
  • Wiesław Drabik
  • Tomasz Trojanowski
  • Wojciech Widłak
  • Ewa Nowak
  • Agnieszka Frączek
 • lekcje biblioteczne dla przedszkolaków
 • wieczory poezji
 • wystawy

Biblioteka oferuje:

 • Książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • Dostęp do Internetu
Accessibility