LGD Ziemi Mińskiej – harmonogram spotkań z mieszkańcami

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i aktywnego włączenia się w budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Oczekujemy na propozycje projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w ramach działania Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji i wypełniania ankiet umieszczonych na naszej stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl , oraz kontaktów z pracownikami naszego biura przy ul. Warszawskiej 68 w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 .

PROGRAM SPOTKAŃ
1. Realizacja programu Leader PROW 2007-2013.

2. Przykłady zrealizowanych projektów w ramach Leader PROW 2007-2013.

3. Kierunki wsparcia ze środków Leader w perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

4. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR.

5. Dyskusja, zebranie uwag, opinii, propozycji projektów do realizacji w okresie 2014-2020.

6. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Gmina Miejsce spotkania Data Godzina
Cegłów Urząd Gminy Cegłów; ul. Kościuszki 4 16 wrzesień 1500 – 1700
Dębe Wielkie Urząd Gminy w Dębem Wielkim; ul. Strażacka 3 3 wrzesień 1600 – 1800
Dobre Urząd Gminy w Dobrem; ul. Kościuszki 1 11 wrzesień 900 – 1100
Halinów Urząd Miejski w Halinowie; ul. Spółdzielcza 1 15 wrzesień 1500 – 1700
Jakubów Urząd Gminy Jakubów; ul. Mińska 15 7 wrzesień 1600 – 1800
Kałuszyn Dom Kultury w Kałuszynie; ul. Warszawska 45 23 wrzesień 1400 – 1600
Latowicz Urząd Gminy Latowicz; ul. Rynek 6 8 wrzesień 900 – 1100
Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14 27 sierpień 900 – 1100
Mrozy Urząd Miasta i Gminy Mrozy; ul. A. Mickiewicza 35 9 wrzesień 1700 – 1900
Siennica Urząd Gminy Siennica; ul. Kołbielska 1 10 wrzesień 1430 – 1630
Stanisławów Gminny Ośrodek Kultury; ul. Rynek 1 7 wrzesień 1200 – 1400
Sulejówek OSP Sulejówek; ul. Świętochowskiego 15/17 24 wrzesień 1800 – 2000
Accessibility