W 1926 r kierownikiem  Szkoły w Dobrem został Jan Zych, który postawił sobie szczytny cel budowę budynku szkolnego, który w 1935 r został oddany do użytku. Na uroczyste otwarcie nowej szkoły p. Zych zaprosił wychowanka dobrzyńskiej szkoły, słynnego już rzeźbiarza Konstantego Laszczkę, który siedział w jednej ławce z ojcem Jana Zycha. W tym czasie, artysta miał swoją wystawę i nie mógł przybyć na uroczystą galę, jednak podarował szkole kilka swoich rzeźb. Od tego momentu rozpoczyna się przyjaźń między tymi dwoma panami, która trwa aż do śmierci   artysty.  W 1962 r Szkoła Podstawowa w Dobrem otrzymała imię Konstantego Laszczki. Ofiarowane w 1935 r rzeźby stały w kancelarii kierownika, którym nadal był Jan Zych.

Pan Zych rozpoczyna starania, by darowane rzeźby dały początek Muzeum. Dzięki zaangażowaniu się wielu osób zawiązał się Społeczny Komitet utworzenia Muzeum Konstantego Laszczki, w którym znaleźli się p. Jan Zych, p. Stefan Sadowski, Sabina i Walenty Pisarczykowie, Agnieszka Łyziak, Jan Adamiec, Czesława Rawska, Hieronim Rawski i wiele , wiele innych osób. Od tego momentu rozpoczynają mrówczą pracę. Starania Społecznego Komitetu wsparła rodzina artysty, jego przyjaciele i znajomi. Nie sposób wymienić wszystkich współtwórców.

2 pazdziernika 1971 r w Dobrem powstalo Spoleczne Muzeum Konstantego Laszczki, w którym prezentujemy Sztukę (przez duże „S” ) słynnego rzeźbiarza naszego Ziomka. Jak mawiał artysta „Sztuka jest to objaw ducha, odziany w kształty, zrodzony w myśli artysty.”

Opracowanie Jadwiga Grzenda

Accessibility