W GBP w Dobrem od 2006 roku dostępna jest Czytelnia Internetowa. Wyposażona jest ona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Sprzęt komputerowy otrzymaliśmy w ramach udziału w programach (IKONK@, Program Rozwoju Bibliotek).

Czytelnia Internetowa służy do celów edukacyjnych (wyszukiwania materiałów do nauki, pisania referatów, itp.)
Czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.

Accessibility