Kruszwicka Astrobaza przeszła do finału konkursu „Europa to My”

Margaret, Donatan i Cleo, Edyta Górniak czy Formacja Nieżywych Schabuff wystąpią w Kruszwicy. Pod warunkiem, że miasto wygra w konkursie „Europa to my”, który organizuje Radio Zet i Telewizja Polska. A zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy, jeśli projekt poprą mieszkańcy.

Konkurs „Europa to my” jest pomysłem na promocję zmian, które zaszły w Polsce dzięki funduszom unijnym. Zgłoszenia do niego przesyłane były przez mieszkańców całego kraju. Warunek był jeden – trzeba było pokazać, jak dzięki projektom dofinansowanym przez UE zmieniło się miejsce, w którym dana osoba mieszka. Do finału przeszło 20 miejsc i obiektów, które zostaną zaprezentowane w lipcu w audycjach telewizyjnych na antenie TVP1.

Zwycięzca wyłoniony zostanie w internetowym głosowaniu, które odbywa się poprzez stronę http://www.europatomy.eu/finalisci/zgloszenie/144. Procedura głosowania jest prosta: należy kliknąć „zagłosuj”, wpisać adres email i rozwiązać proste zadanie matematyczne. Pamiętać jednak należy, że na wskazany adres poczty elektronicznej przyjdzie wiadomość z prośbą o potwierdzenie głosu. Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek wieczorem (6.07). Potrwa do piątku 24 lipca. Głosować można raz dziennie

Wygraną jest zorganizowanie 30 sierpnia br. Ogólnopolskiego Dnia Funduszy Europejskich, podczas którego odbędzie się wielki koncert. Wezmą w nim udział największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Formacja Nieżywych Schabuff, Monika Kuszyńska, Margaret czy Donatan i Cleo. Koncert transmitowany będzie na żywo w TVP 1.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PROMUJĄCEGO WALORY POWIATU MIŃSKIEGO
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Powiat Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3.

CEL KONKURSU

Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych powiatu mińskiego.
Podkreślanie charakteru powiatu mińskiego jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom.
Zachęcanie fotografików, mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc w powiecie mińskim.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie powiatu mińskiego.

UCZESTNICY

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografowaniem, zarówno zawodowo, jak i amatorsko.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Każdy uczestnik może nadesłać do 20 fotografii w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Prace wraz z dokumentacją w pliku tekstowym (daty i miejsca wykonania zdjęć, nazwa obiektu na zdjęciu) należy złożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD).
Fotografie oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
Fotografie można nadsyłać od 15 kwietnia do 15 września 2015 r. na adres: Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3.
Uczestnik może przesłać fotografie wykonane przed 15 kwietnia 2015 r.
Uczestnik nie może przesłać fotografii wydanych drukiem w którejkolwiek z publikacji lokalnych lub ponadlokalnych ani fotografii nagrodzonych wcześniej w innych konkursach.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych zdjęć, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie fotografii w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Powiat Miński oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

Zdobywca I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
Zdobywca II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
Zdobywca III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda.

INFORMACJE DODATKOWE

Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z 1 członka Zarządu Powiatu Mińskiego, 2 pracowników Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz 2 nauczycieli przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym w Mińsku Mazowieckim.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się podczas V Powiatowego Forum Kultury w Mińsku Mazowieckim w IV kwartale 2015 r.
Fotografie biorące udział w postępowaniu konkursowym mogą zostać opublikowane (wraz z imieniem i  nazwiskiem autora) w albumie krajobrazowo – architektonicznym promującym Powiat Miński.

REGULAMIN – WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójt Gminy Jakubów  ogłasza konkurs  pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Konkurs ma uchronić przed zapomnieniem tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem na który objęty jest lokalną strategią rozwoju LGD Ziemi Mińskiej, a także zrealizować główny cel, który dotyczy efektywnej promocji LGD Ziemi Mińskiej.

Efektem konkursu będzie powstanie produktów lokalnych, które będą utożsamiane z LGD Ziemi Mińskiej, a ich wizerunek będzie kreowany w świadomości mieszkańców LGD Ziemi Mińskiej jak i turystów.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci markowego sprzętu AGD będą przyznane  za zajęcie pierwszych miejsc  w następujących kategoriach:
1. barszcz regionalny, dania główne  
2. wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp. 
3. napoje i desery (ciasta, desery, napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne)Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych urowców (wg receptury własnej uczestnika konkursu). Potrawy te przygotowane muszą być w całości ze składników naturalnych ( bez użycia wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników czy środków zapachowych). W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.Zgłoszeń dokonywać mogą:
– Gminne Ośrodki Kultury z obszaru LGD ZM.  
– Stowarzyszenia,  
– Koła Gospodyń Wiejskich,  
– Rady Sołeckie,  
– Osoby indywidualne , grupy nieformalne itp.  Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2015 r.Potrawy spełniające warunki formalne zostaną zaprezentowane przez uczestnikówpodczas konkursu, który odbędzie się na Placu przy Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, ul.Szkolna 3, w dniu 7 czerwca 2015 r. podczas uroczystości Gminnych. Będzie to doskonała
okazja do promocji produktów i ich wytwórców z terenu każdej gminy, oraz wymiany  doświadczeń kulinarnych między uczestnikami.

Szczegóły zawiera Regulamin.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 510-196-722 – Paulina Górna.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

Konkurs dla pracodawców „Kreator miejsc pracy”

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.
Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach:

mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty pozabiznesowe i społecznie odpowiedzialne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“.

Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne.

To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi – powiedział Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie, hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Górska (22) 661 11 17
magdalena.gorska@mpips.gov.pl

XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie

XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

    Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie klas I – III szkół podstawowych
  • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

ELIMINACJE GMINNE – 22 maja 2015 r. godz. 10:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

ELIMINACJE POWIATOWE – 28 maja 2015r.

Accessibility