Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” pod patronatem Wójta Gminy Dobre Tadeusza Gałązki oraz Księdza Proboszcza – Grzegorza Chojnickiego. 4 kwietnia w Muzeum Konstantego Laszczki  dokonano wręczenia dyplomów oraz nagród pieniężnych dla wszystkich uczestniczek konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Barbara Kalata (palma nr 2), drugie miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnogłowia (palma nr 1), trzecie miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich Dobrzynianki z Dobrego (palma nr 3). W tym roku do konkursu przystąpiło także: Koło Gospodyń Wiejskich „Rudzienianki” z Rudzienka (palma nr 8), Grupa Nieformalna Dobre Babki (palma nr 5), Gminny Żłobek w Dobrem (palma nr 4), Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrem (palma nr 6) oraz Jan Ciok (palma nr 7).

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, który jest kontynuacją pięknej tradycji związanej z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. Organizatorami konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej.

 

Accessibility