Miesięczne archiwa: maj 2018

 Tydzień bibliotek Po raz piętnasty   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja 2018 r Tydzień Bibliotek – program promocji, czytelnictwa  bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło to : ”Wolność czytania” ma wzmocnić […]

Uroczystości 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa. Później uczestnicy obchodów udali się korowodem pod pomnik z 1938 roku ku czci walczących o Niepodległość Ojczyzny w Dobrem. Tam złożono wiązanki i kwiaty, a orkiestra dęta poprowadziła wszystkich do OSP na uroczystą akademię przygotowaną przez dzieci […]