I Gminny Konkurs Matematyczny

We wtorek 28 maja br. w Urzędzie Gminy odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z kl. VI-VII ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Dobre. Uczestnicy rozwiązywali test, przygotowany przez nauczycieli.

Zagroda wiejska 2018

Celem konkursu jest m. in. poprawa stanu estetycznego wsi. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami z terenu gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi zagrodami.

Accessibility