Podziękowanie od Pana Krzysztofa Radzio

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobre

Przez osiem lat pełniłem funkcję Wójta Gminy. Przez ten czas udało mi zrealizować wiele inwestycji, które poprawiły warunki życia mieszkańców Gminy. Starałem się pamiętać o potrzebach wszystkich miejscowości. Z dużą rozwagą wykorzystywałem środki z budżetu gminy oraz te pozyskane z Unii Europejskiej, dzięki temu sytuacja finansowa gminy jest dobra. Poprawił się stan dróg, chodników, wodociągów i kanalizacji. Doposażone zostały szkoły i Ochotnicze Straże Pożarne. Zbudowana została sieć internetowa. Zrealizowaliśmy sześć projektów „Odnowa wsi”. Zrewitalizowany został Rynek w Dobrem, który jest wizytówką całej gminy.

Opuszczam Urząd Gminy z satysfakcją, gdyż wiem, że wielu ludzi pozytywnie ocenia moją pracę i moje działania.

Chciałbym podziękować za współpracę wszystkim pracownikom Gminy, sołtysom oraz radnym pierwszej i drugiej kadencji. Dziękuję również wszystkim, którzy starali się razem ze mną zmieniać naszą gminę, dbali o jej rozwój i doceniali podejmowane działania.

Pragnę też podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie głos w II turze wyborów, a swojemu następcy życzę sukcesów i zrealizowania wszystkich obietnic wyborczych.

Z poważaniem Krzysztof Radzio

II Rajd Rowerowy

W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. z parkingu w centrum Rynku Dobrego wystartował II Rajd Rowerowy. Organizowany przez Wójta Gminy Dobre i Gminny Ośrodek Kultury.

Jego trasa wiodła przez Dobre – Rudzienko – Rakówiec – Wólka Mlęcka – Gęsianka – Mlęcin – Adamów – Wólka Czarnogłowska – Dobre.

Komunikat

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem informuje, że otrzymała dofinansowanie projektu pn. „ Zakup mundurów dla orkiestry dętej” ze środków Unii Europejskiej.

Komunikat

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem informuje, że otrzymała dofinansowanie projektu pn. „ Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia” ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Informacja – POIG

W związku z uzyskaniem dotacji z funduszy unijnych w wysokości ok 2 mln zł na zakup zestawów komputerowych oraz budowę sieci internetowej w gminie Dobre, informujemy, że do dnia 27 października w Urzędzie Gminy Dobre przyjmowane są formularze zgłoszeniowe do programu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”.

Accessibility