Oświata

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla Gabrysi Miąskiewicz, Małgorzaty Gałązki, Julii Piszcz oraz Kacpra Bodeckiego, którzy reprezentowali Gminę Dobre na konkursie krasomówczym. Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK odbyły się w Mińsku Mazowieckim po raz dwudziesty, tegoroczny konkurs objęła patronatem Pani Wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Imprezę poprowadziła Marta Bodecka- instruktor krajoznawstwa i krasomówstwa PTTK. […]

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z gminą Dobre, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem organizuje  konkurs pod nazwą „Korowód kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w […]

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I – III szkół podstawowych uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny […]