Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zatwierdził podział dotacji dla bibliotek publicznych w 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem otrzymała dofinansowanie na zakup nowości w kwocie 5385 zł.