Miesięczne archiwa: styczeń 2021

Szanowni Państwo, informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dobrem bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest: • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, • dostęp do materiałów edukacyjnych. Zachęcamy wszystkie […]