Dnia 7 lutego oddano hołd poległym w walkach z 1831 roku, które miały miejsce w Makówcu Dużym. W okresie powstania listopadowego dokładnie tam, 17 lutego rozegrała się zwycięska bitwa wojsk polskich pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego z wojskami rosyjskimi na czele z generałem Rosenem. Organizatorami uroczystości była Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem. Uczniowie szkoły zaprezentowali wspaniałą część artystyczną oraz rys historyczny dotyczący wydarzeń z 1831. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy instytucji, radni oraz mieszkańcy. Obecne były także poczty sztandarowe z OSP Mlęcin oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem.