Uroczystości 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa. Później uczestnicy obchodów udali się korowodem pod pomnik z 1938 roku ku czci walczących o Niepodległość Ojczyzny w Dobrem. Tam złożono wiązanki i kwiaty, a orkiestra dęta poprowadziła wszystkich do OSP na uroczystą akademię przygotowaną przez dzieci z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej z Dobrego, orkiestrę dętą i dzieci z koła wokalno-instrumentalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem. W uroczystościach wzięły udział władze lokalne i mieszkańcy gminy, nie zabrakło pocztów sztandarowych OSP jak również i pocztu Szkoły Podstawowej z Dobrego. Gospodarzami uroczystości byli: Zespół Szkolno Przedszkolny i Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem.