RODO

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Dariusz Padała
tel. 575 001 259
dariusz.padala@cbi24.pl

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna-1

Klauzula informacyjna-2