W dniu 7 sierpnia 2011 roku odbyły się obchody rocznicy tragicznych wydarzeń w Gęsiance

W dniu 7 sierpnia, jak co roku w pierwszą niedzielę po odpuście, odbyły się obchody rocznicy tragicznych wydarzeń, których świadkiem w 1944 roku była Gęsianka. Wtedy to wojska niemieckie wysadziły piwnicę, w której zgromadzone było 38 osoby. Znajdowali się tam mieszkańcy Gęsianki, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego oraz uciekinierzy z Wielkopolski. Wysadzenie piwnicy było odpowiedzią niemieckiego wojska na atak na patrol, w którym zginęło 2 żołnierzy.

Obchody rocznicy zorganizowały Szkoła Podstawowa w Mlęcinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem, a swoją obecnością uświetnili je: Wójt Gminy Dobre Krzysztof Radzio, Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial, Ksiądz Proboszcz Parafii Wiśniew, Radni Gminy Dobre Hanna Wadas i Andrzej Bziuk, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Dobre, Rudzienko i szczególnie licznie reprezentowany Mlęcin, drużyna harcerska z Dobrego, przedstawiciele prasy lokalnej, a także bardzo licznie przybyli mieszkańcy Gęsianki oraz bliższych i dalszych miejscowości.

Na program artystyczny obchodów złożyły się wiersze deklamowane przez uczniów Szkoły w Mlęcinie, które w większości były stworzone przez lokalnych pisarzy na tą okazję, pieśni patriotyczne grane przez młodzieżową orkiestrę dętą z Dobrego i śpiewane przez jedną z mieszkanek Gęsianki.

Po części artystycznej pod pomnikiem zostały złożone wieńce od przedstawicieli Gminy Dobre oraz od rodzin zamordowanych i mieszkańców Gęsianki.

Wójt Gminy Dobre zakończył obchody krótkim przemówieniem, w którym podkreślił rolę pamięci o tragicznej historii cywili uwikłanych w wojenną zawieruchę w kształtowaniu naszej teraźniejszości i przyszłości.