XIX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego