Zapraszamy na stronę internetową wirtualnego

Najnowsze aktualności

 Tydzień bibliotek Po raz piętnasty   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja 2018 r Tydzień Bibliotek – program promocji, czytelnictwa  bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło to : ”Wolność czytania” ma wzmocnić […]